• ورود
یکشنبه،10 اردیبهشت 1396
اوقات شرعی
6°C 
   
      
    • مدیرعامل : محمد جواد رجائیان
     مدیرعامل : محمد جواد رجائیان
     محمد جواد رجائیان
     مدیرعامل
     تلفن تماس :05136006401
     رایانامه :rajaeian@mashhad.ir